Welfare

Designing future WELFARE systems

Het Erasmus+ project WELFARE focust op sociale innovatie. Het zet in op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op vlak van sociaal ondernemen bij onderzoekers en studenten in hogescholen en universiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en bedrijven die zich toespitsen op sociale zekerheid.

Meer specifiek:

  • We ontwikkelen Open Leermaterialen (OER), inclusief een curriculum, educatief materiaal voor online en offline gebruik, en een cursus. Deze zullen voor iedereen vrij toegankelijk zijn.
  • We versterken het begrip van hoe belangrijk sociale innovatie en sociaal ondernemerschap zijn voor de welzijnssystemen in de partnerlanden.
  • Via het WELFARE platform creëren we een open universiteit, een leer- en netwerkomgeving voor discours, onderzoek en sociale innovatie in het welzijnssysteem van de partnerlanden en daarbuiten.

Partners

KMOP – Social Action and Innovation Centre, Greece

KMOP, opgericht in 1977, is één van de oudste welzijnsorganisaties in Griekenland. De organisatie draagt bij aan een effectief ontwerp van sociaal beleid en de implementatie van impactvolle programma’s die bouwen aan veerkracht, die ongelijkheid bestrijden, en die inclusieve en duurzame sociale groei bevorderen. KMOP bestudeert, analyseert, stelt oplossingen voor en doet beleidsinterventies om een antwoord te bieden op actuele maatschappelijke uitdagingen op vlak van eerlijkheid, innovatie, duurzaamheid en evenwichtige ontwikkeling. Het werk van KMOP is gericht op een breed scala aan thema’s zoals gezondheidsbevordering & welzijn, mensenrechten & grondrechten, onderwijs, het maatschappelijk middenveld & democratie, sociale inclusie & tewerkstelling, en kunst & cultuur. In de afgelopen 15 jaar zette KMOP meer dan 300 initiatieven succesvol op, en konden meer dan 65.000 mensen voordeel halen uit hun projecten en diensten.

Vaxandi

Vaxandi is een centrum voor sociale innovatie binnen de Universiteit van IJsland. De Universiteit van IJsland, opgericht in 1911, is het grootste en oudste instituut voor hoger onderwijs in IJsland. Het is een openbare universiteit met ongeveer 15.000 studenten verdeeld over zesentwintig verschillende faculteiten, en 1700 medewerkers. Het doel van Vaxandi is om te inspireren op vlak van sociale verandering, sociale innovatie te stimuleren en sociaal ondernemers te ondersteunen. Om dit te realiseren biedt Vaxandi lessen en seminaries aan voor studenten en het maatschappelijk middenveld, begeleidt ze sociaal ondernemers, en doet ze toegepast onderzoek op vlak van sociale innovatie en vooruitgang. Vaxandi werkt samen met Almannaheill (de Associatie van de Tertiaire Sector in IJsland) en andere sleutelactoren om sociale innovatie in de tertiaire sector te ondersteunen.

STIMMULI for social change

Stimmuli is een non-profit organisatie die ernaar streeft om toekomstig onderwijs te inspireren en om positieve verandering in de maatschappij teweeg te brengen. Stimmuli wil onderwijs transformeren en 21st century skills bevorderen. Stimmuli ontwerpt en levert educatieve en empowerment projecten die veranderingsattitudes cultiveren, ondernemend denken stimuleren en gedragsveranderingen naar een duurzamere leefstijl bevorderen.

Xwhy / Agency of Understanding

Xwhy/Agentschap gespecialiseerd in toegepaste geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Ons team onderzoekt diverse situaties grondiger dan wat standaard gebruikelijk is voor organisatieprocessen. Vanuit menswetenschappelijk perspectief bekijken we strategische problemen, en zoeken we naar oorzaken en opportuniteiten voor verdere ontwikkeling binnen een specifieke context. Er wordt vanuit diverse teams aan één case samengewerkt, van productontwikkeling en identiteitscreatie tot stadsplanning en community verbetering. Onze focus ligt om duurzaamheid en cultuurgerelateerde projecten.

VIVES University of Applied Sciences

VIVES is een erkende instelling voor hoger onderwijs. Haar kernopdracht is het voorzien van hoger onderwijs aan studenten op bachelorniveau (EQF niveau 6) in de domeinen Technology, Biotechniek, Onderwijs, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch werk. VIVES heeft ervaring in innovatief en praktijkgericht onderzoek, en biedt dienstverlening aan het werkveld. Via toegepast onderzoek zoekt VIVES antwoorden op actuele noden van lokale organisaties en KMO’s. Het expertisecentrum sociale innovatie is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek dat focust op het vinden van nieuwe oplossingen voor sociale noden, in de vorm van producten, diensten en partnerschappen.