Resultaten

Nodenanalyse op vlak van sociale innovatie en sociaal ondernemen

Via een nodenanalyse trachten we zicht te krijgen op de noden van professionals, docenten, onderzoekers en studenten aan Europese hogescholen en universiteiten. Het omvat een stakeholderanalyse en een omgevingsanalyse m.b.t. sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.

Nodenanalyse België

Vergelijkende nodenanalyse: Samenvatting

Vergelijkende nodenanalyse: Volledig rapport (ENG)

WELFARE Curriculum voor training m.b.t. sociale innovatie en sociaal ondernemerschap

Het WELFARE curriculum voor training m.b.t. sociale innovatie en sociaal ondernemerschap omvat modules en leermethoden. Zowel online als offline gebruik is mogelijk, er wordt gebruik gemaakt van de flipped learning benadering, en het kan ingezet worden in diverse doelgroepen. Elke partner streeft naar validering van het curriculum binnen het nationale kader voor hoger onderwijsinstellingen in hun land.

WELFARE Open Leermaterialen (OER) en richtlijnen

Het leermateriaal wordt ontwikkeld op basis van de inzichten verworven bij de nodenanalyse, en is gebaseerd op het WELFARE curriculum. Het is specifiek gericht op samenwerking tussen studenten en professionals om sociale problemen te identificeren en oplossingen te zoeken.

Piloot training voor studenten en professionals

Elk partnerland organiseert piloot training voor 20+ deelnemers. Het voornaamste doel is om interesse te wekken, en de projectresultaten, OERs en het leerplatform te reviewen en finaliseren.

WELFARE leerplatform

Het WELFARE leerplatform omvat algemene informatie over het project, open leermateriaal zoals het curriculum, OERs, lesmateriaal en trainingsvideo’s. Het online platform is beschikbaar in verschillende talen voor gebruik in de piloot training en online lessen. Het WELFARE leerplatform presenteert de projectresultaten op een beknopte en toegankelijke manier.