Over

Over het Project

Het WELFARE project biedt een antwoord op de nood om sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te integreren in hoger onderwijs. Hoewel sociaal ondernemerschap op zich vaak al ingebed is in curricula, is de benadering doorgaans vakspecifiek en wordt het voornamelijk toegepast in bedrijfsstudies. Dit maakt het moeilijk om het potentiaal maximaal te benutten en om holistische oplossingen te bieden voor urgente maatschappelijke problemen.

Het WELFARE project zet in op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op vlak van sociaal ondernemen bij onderzoekers en studenten in hogescholen en universiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en bedrijven die zich toespitsen op sociale zekerheid.

Ons Doel

Het WELFARE project biedt een antwoord op de nood om sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te integreren in hoger onderwijs. Hoewel sociaal ondernemerschap op zich vaak al ingebed is in curricula, is de benadering doorgaans vakspecifiek en wordt het voornamelijk toegepast in bedrijfsstudies. Dit maakt het moeilijk om het potentiaal maximaal te benutten en om holistische oplossingen te bieden voor urgente maatschappelijke problemen.

Het WELFARE project zet in op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op vlak van sociaal ondernemen bij onderzoekers en studenten in hogescholen en universiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en bedrijven die zich toespitsen op sociale zekerheid.

Hoe willen we ons doel bereiken?

Het project promoot dialoog tussen de welzijnssector en studenten/onderzoekers in hogescholen en universiteiten. De focus ligt hierbij op sociale innovatie in het welzijnssysteem. Door zowel professionals als studenten te betrekken in de training, verbeteren we inclusie en integratie tussen academia en de publieke/non-profit sector, en zijn de projectresultaten toepasbaar op diverse sociale systemen en andere landen/regio’s.

Het project richt zich op docenten aan hogescholen en universiteiten, welzijnswerkers, onderzoekers en studenten met als doel hen samen te brengen in een community en hen vaardigheden aan te leren om dringende maatschappelijke problemen aan te pakken via sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Doelstellingen

Het creëren van een inclusieve en geïntegreerde leeromgeving met focus op sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in de welzijnssector

Het ontwikkelen van Open Leermaterialen (OER) in de vorm van online trainingsmateriaal en ondersteuning, op maat van de noden van sociaal ondernemers en de welzijnssector.

Het ontwikkelen van het WELFARE leerplatform voor sociaal ondernemers, waarbij het concept van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap wordt geïntroduceerd.

Het creëren van een communicatieplatform voor sociale innovators en ondernemers, zowel studenten als professionals, gericht op kennis- en ervaringsdelen.

Het project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie onder het Erasmus+ programma en loopt 24 maanden (1/3/2022 – 1/3/2024).