Rezultatai

Socialinių inovacijų ir verslumo institucinės aplinkos GAP analizė

GAP analizė atskleidžia Europos universitetų praktikų, dėstytojų, tyrėjų ir studentų poreikius. Ji apima suinteresuotųjų šalių analizę, taip pat socialinių inovacijų ir verslumo situacijos analizę.

Nacionalinė ataskaita

Lyginamoji ataskaita

WELFARE Socialinių inovacijų ir verslumo mokymo programa

WELFARE socialinių inovacijų ir verslumo mokymo programą sudaro moduliai ir mokymo metodikos. Ji taikoma ir internetu, ir akis į akį, taikant apversto mokymosi metodą mokymo, mokymų metu ir gali būti pritaikyta įvairioms tikslinėms grupėms. Kiekvienas partneris gaus mokymo programos patvirtinimą pagal nacionalinę savo šalies aukštojo mokslo institucijų sistemą.

WELFARE Atvirieji švietimo ištekliai ir mokymo gairės

Mokymo medžiaga parengta remiantis surinkta informacija ir tikslinės grupės poreikiais bei idėjomis, atskleistomis atlikus GAP ir poreikių analizę, ir yra paremta WELFARE kursų programa. Ji skirta universitetų studentams ir specialistams praktikams, kartu dirbantiems nustatant ir sprendžiant socialinius iššūkius.

Bandomieji mokymai studentams ir specialistams

Kiekvienoje šalyje partnerėje rengiami bandomieji mokymai, kuriuose dalyvaus daugiau nei 20 dalyvių. Pagrindinis jų tikslas – sukelti susidomėjimą, peržiūrėti ir užbaigti projekto rezultatus, OER ir mokymo platformą.

WELFARE mokymo platforma

WELFARE mokymo platformą sudaro bendra informacija apie projektą, atviri švietimo ištekliai, pavyzdžiui, mokymo programos, atviri švietimo ištekliai, mokymo medžiaga ir mokymo vaizdo įrašai, taip pat internetinė platforma įvairiomis kalbomis, kurią galima naudoti bandomuosiuose ir internetiniuose mokymuose. WELFARE mokymo platformoje glaustai ir lengvai prieinamai pateikiami visi projekto rezultatai.