Apie 

Apie Projektą

Mūsų tikslas

Projektas WELFARE yra atsakas į dokumentais patvirtintą poreikį įtraukti socialinį verslumą ir inovacijas į aukštąjį mokslą. Nors šiuo metu socialinis verslumas yra įtrauktas į universitetų mokymo programas, tačiau tai vyksta taikant siaurą požiūrį, kuris daugiausia orientuotas į konkretų dalyką ir taikomas daugiausia verslo studijose. Dėl šios priežasties sunku išnaudoti visą jo potencialą ir pasiūlyti holistinius neatidėliotinų visuomenės problemų sprendimus.

Projekto WELFARE tikslas – sukurti socialinių inovacijų „lydimo katilą“ universitetuose, kuris būtų vartai mokslininkams, magistrantams ir doktorantams ugdyti socialinių verslininkų arba intraverslininkų įgūdžius ir kompetencijas, įtraukiant juos į bendravimą ir bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir gerovės sistemos įmonėmis.

Kaip pasieksime savo tikslą?

Projektu bus skatinama gerovės sektoriaus ir universitetų studentų ir (arba) mokslininkų sąveika magistrantūros ir doktorantūros pakopoje, daugiausia dėmesio skiriant socialinėms inovacijoms gerovės sistemoje. Į mokymus įtraukdami tiek praktikus, tiek studentus, padidinsime akademinės bendruomenės ir viešosios / ne pelno siekiančios gerovės sistemos integraciją ir įtrauktį, todėl projekto rezultatus bus galima pritaikyti įvairioms socialinėms sistemoms ir kitoms šalims / regionams.

Projektas skirtas universitetų dėstytojams, gerovės specialistams praktikams, mokslininkams ir studentams, siekiant juos susieti su bendruomenėmis ir gerovės sistemomis bei ugdyti jų gebėjimus veiksmingai spręsti opias visuomenės problemas pasitelkiant socialinį verslumą ir inovacijas.

Tikslai

Sukurti įtraukią ir integruotą mokymosi aplinką, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama socialinėms inovacijoms ir verslumui gerovės sektoriuje.

Sukurti internetinę mokymo ir pagalbinę medžiagą, atviruosius švietimo išteklius (AŠI), skirtus socialiniams verslininkams, pritaikytus jų poreikiams ir gerovės sektoriaus poreikiams.

Sukurti WELFARE mokymo platformą socialiniams verslininkams, supažindinančią su socialinių inovacijų ir verslumo koncepcija.

Sukurti socialinių inovacijų kūrėjų ir verslininkų, tiek universitetų studentų, tiek praktikų, bendravimo platformą, kurioje jie dalytųsi žiniomis ir patirtimi.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Erasmus+“, o jo trukmė – 24 mėnesiai (2022 m. kovo 1 d. – 2024 m. kovo 3 d.).