Um verkefnið

Markmið

WELFARE verkefninu er ætlað að mæta þörfum háskóla fyrir menntun í samfélagslegri nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Þrátt fyrir að samfélagsleg nýsköpun og frumkvöðlastarf sé í dag hluti af námskrár margra háskóla, þá er það oft með vísan til ákveðinna fagsviða svo sem viðskiptafræði. Þess vegna er oft erfitt að þróa heildstæðar lausnir sem svara brýnum samfélagslegum áskorunum tengdum velferðarkerfum og samfélagsþjónustu.

WELFARE verkefnið miðar að því að skapa vettvang fyrir samfélagslega nýsköpun innan háskóla fyrir vísindamenn og nemendur, þriðja geirann og almenning til að þróa frumkvöðlafærni og hæfni í samfélagslegri nýsköpun í virku samstarfi við menntastofnanir, félög og fyrirtæki innan velferðarkerfisins.

Hvernig náum við markmiðunum?

Verkefnið mun stuðla að samspili velferðargeirans og nemenda/rannsókna innan háskóla með áherslu á samfélagslega nýsköpun innan velferðarkerfisins. Með því bjóða upp á þjálfun fyrir bæði fagðila/ notendur og nemendur er markmiðið að auka samþættingu á milli fræðasamfélagsins og þeirra sem starfa innan velferðarkerfisins (bæði hins opinbera og þriðja geirans). Niðurstöður verkefnisins ætti að vera hægt að aðlaga að ólíkum velferðarkerfum.

Markhópar verkefnisins eru, háskólakennarar, fagfólk og notendur velferðarþjónustu, rannsakendur og nemendur sem vinna með raunverulegar samfélagslegar áskoranir í samfélagslegu nýsköpunarstarfi.

Markmið

Að skapa námsumhverfi án aðgreiningar með áherslu á samfélagslega nýsköpun og frumkvöðlastarf í velferðargeiranum.

Að búa til þjálfunar – og stuðningsefni á netinu, opið menntaúrræði (OERs), fyrir samfélagslega frumkvöðla sem eru sérsniðin að þörfum þeirra sem og þörfum velferðargeirans.

Að þróa WELFARE samstarfsvettvang fyrir samfélagslega frumkvöðla og kynna hugmyndafræði samfélagslegrar nýsköpunar og frumkvöðlastarf.

Að skapa samskiptavettvang fyrir samfélagsfrumkvöðla, bæði háskólanema, fagaðila og almenning, sem miðla þekkingu og reynslu.

Verkefnið er styrkt með stuðningi frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samkvæmt Erasmus+ áætluninni og stendur í 24 mánuði (1/3/2022-1/3/2024).