Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ανοικτό πανεπιστήμιο, ένα περιβάλλον κατάρτισης και δικτύωσης για διάλογο, έρευνα και κοινωνική καινοτομία στο σύστημα πρόνοιας.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα WELFARE περιλαμβάνει μια σειρά από ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά βίντεο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Έτοιμη σύντομα!