Ένα νέο Erasmus+ έργο που εισάγει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ένα νέο Erasmus+ έργο που εισάγει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ένα νέο Erasmus+ έργο που εισάγει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια πρέπει να προετοιμάσουν την επόμενη γενιά των κοινωνικών επιστημόνων, κοινωνικών επαγγελματιών και επιχειρηματιών, και να βοηθήσουν τους...