Welfare

Σχεδιασμός μελλοντικών συστημάτων πρόνοιας​

Το Erasmus+ πρόγραμμα WELFARE θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων και ένα δίκτυο για την κοινωνική καινοτομία στα πανεπιστήμια, ως πύλη για ερευνητές/-ριες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-ριες, όπου θα αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, φέρνοντας τους σε επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις εντός του συστήματος πρόνοιας.

Οι στόχοι μας

  • Να αναπτύξουμε υψηλής ποιότητας Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος σπουδών, ενός διαδικτυακού/f2f εκπαιδευτικού προγράμματος και μαθημάτων κατάρτισης.
  • Να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την κατανόηση της σημασίας της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα συστήματα πρόνοιας των χωρών εταίρων.
  • Να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, που θα αποτελεί περιβάλλον κατάρτισης και δικτύωσης για διάλογο, έρευνα και κοινωνική καινοτομία στο σύστημα πρόνοιας τόσο εντός των χωρών εταίρων όσο και σε διακρατικό επίπεδο μέσω της πλατφόρμας WELFARE.

Εταίροι

KMOP – Social Action and Innovation Centre, Greece

Το KMOΠ είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1977 με αποστολή να συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να εφαρμόζει αποτελεσματικά προγράμματα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, καταπολεμούν τις ανισότητες και προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Το KMOΠ μελετά, αναλύει, προτείνει λύσεις και πραγματοποιεί παρεμβάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων με βάση τη δικαιοσύνη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ισορροπημένη ανάπτυξη. Το έργο του KMOΠ επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων, όπως η Προαγωγή της Υγείας και η Ευημερία, τα Ανθρώπινα και Θεμελιώδη Δικαιώματα, η Εκπαίδευση, η Κοινωνία των Πολιτών και η Δημοκρατία, η Κοινωνική Ένταξη και η Απασχόληση, καθώς και οι Τέχνες και ο Πολιτισμός. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, το KMOΠ έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες, ενώ περισσότερα από 65.000 άτομα έχουν επωφεληθεί από τα έργα και τις υπηρεσίες του.

Vaxandi

Το Vaxandi (vaxandi.hi.is) είναι ένα κέντρο κοινωνικής καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισλανδία, το οποίο ιδρύθηκε το 1911. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο με περίπου 15.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε 26 διαφορετικές σχολές και περίπου 1700 μέλη του προσωπικού. Στόχος του Vaxandi είναι να εμπνεύσει την κοινωνική αλλαγή, να δημιουργήσει κίνητρα για κοινωνική καινοτομία και να υποστηρίξει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Για την επίτευξη του στόχου του το Vaxandi προσφέρει μαθήματα και σεμινάρια για φοιτητές και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, παρέχει καθοδήγηση σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο. Το Vaxandi συνεργάζεται με την Almannaheill (την Ένωση του Τρίτου Τομέα στην Ισλανδία) και άλλους βασικούς φορείς για την υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας στον τριτογενή τομέα.

STIMMULI for social change

Το Stimmuli είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που οραματίζεται να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Το Stimmuli επιδιώκει να μεταμορφώσει την εκπαίδευση και να προωθήσει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ο οργανισμός σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν στάσεις αλλαγής, εμπνέουν επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Xwhy / Agency of Understanding

Ο Xwhy / Οργανισμός Κατανόησης ειδικεύεται στις εφαρμοσμένες ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η ομάδα μας ερευνά διάφορες καταστάσεις βαθύτερα από ό,τι συνηθίζεται για τις τυπικές οργανωτικές διαδικασίες. Εφαρμόζουμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες για να αποκαλύψουμε τους λόγους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Διαμορφώνεται έτσι μια κατανόηση που χρησιμοποιείται για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτή η ξεχωριστή προσέγγιση μιας κατάστασης μάς φέρνει σε διάφορες ομάδες που εργάζονται σε διαφορετικές περιπτώσεις, από την ανάπτυξη προϊόντων και τη δημιουργία ταυτότητας έως τον αστικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της κοινότητας, επομένως η εστίασή μας είναι έργα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τον πολιτισμό. Η ομάδα μας προσπαθεί να κατανοήσει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο στην ουσία του και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων.

VIVES University of Applied Sciences

KMOP – Social Action and Innovation Centre, Greece

Το VIVES είναι ένα αναγνωρισμένο από το κράτος και χρηματοδοτούμενο από το κράτος ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η βασική δραστηριότητά του είναι να εξασφαλίζει τριτοβάθμια εκπαίδευση για φοιτητές σε επίπεδο πτυχίου (επίπεδο 6 του EQF) στους τομείς σπουδών Εφαρμοσμένη μηχανική & Τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Εκπαίδευση, Εμπορικές Επιστήμες & Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και Φροντίδα Υγείας & Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Σπουδές. Το VIVES έχει εμπειρία στην καινοτόμο πρακτική έρευνα και στην προσφορά υπηρεσιών προς την κοινωνία. Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα, το VIVES θέλει να δώσει απαντήσεις στις τρέχουσες ανάγκες των τοπικών οργανισμών και των ΜΜΕ. Το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την κοινωνική καινοτομία εξειδικεύεται στην πρακτική έρευνα, στην οποία αναζητούνται νέες λύσεις σε κοινωνικές ανάγκες, με τη μορφή προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασιών.

Πρότυπα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα